Jak w Windows 7 odkryć ukryte pliki i foldery?

Aby w Windows 7 włączyć opcję Pokaż ukryte pliki, foldery, dyski klikamy w komputer, następnie w menu Organizuj a tam pozycję Opcje folderów i wyszukiwania.

Pojawi się wtedy okno Opcje folderów. Wybieramy tam zakładkę Widok i w liście Ustawienia zaawansowane znajdujemy pozycję Ukryte pliki i foldery, aby przełączyć opcję z Nie pokazuj ukrytych plików, folderów ani dysków na Pokaż ukryte pliki, foldery, dyski 

opcje folderow - Windows 7