przeglądarki internetowe

Ustawienie drukowanie portable PDF w Mozilla Firefox

Aby umożliwić w przeglądarce Mozilla Firefox (dla Windows 7 – wersja przeglądarki Firefox 24.0)
wydruk dokumentów PDF poprzez zewnętrzną aplikację Adobe Reader lub wtyczkę Adobe Reader wchodzimy w lewym górnym narożniku Firefox – opcje – zakładka Aplikacje i znajdujemy pozycję Portable Dokument Format (PDF).

dffdf

Mozilla Firefox - wtyczka Adobe Acrobat

Mozilla Firefox – wtyczka Adobe Acrobat

Jak usunąć zapisane loginy z Firefoxa?

Aby usunąć dotychczas wpisane loginy w Firefoxie wybieramy historia -> wyczyść historię przeglądania -> wstawiamy ptaszek przy Dane formularzy i historia przeglądania (Mozilla Firefox v 23.0.1)

Jak ustawić Mozilla Firefox przeglądarką domyślną?

Aby ustawić przeglądarkę Mozilla Firefox domyślną wybieramy pozycję menu – Narzędzia, tam pozycję Opcje i zakładkę Zaawansowane – podzakładkę Ogólne.

Mozilla Firefox

Mozilla Firefox – menu Narzędzia – opcje – zakładka zaawansowane

Tam należy kliknąć w przycisk Ustaw program Firefox jako domyślną przeglądarkę.